Americké občanství

Nabytí občanství tzv. „naturalizace“ je proces, kterým se držitel zelené karty stává občanem USA. Základní předpoklady nabytí amerického občanství jsou následující:

 

1) Žadatel musí být držitelem zelené karty s trvalým pobytem v USA.
2) Trvalý pobyt v USA musí trvat minimálně 5 let, výjimkou jsou manželé amerických občanů, kteří mohou zažádat o občanství již po 3 letech trvalého pobytu a manželství v USA.
3) Žadatel neopustil území USA na dobu delší než 6 měsíců ode dne nabytí zelené karty.
4) Fyzická přítomnost žadatele musí být minimálně 2, 5 roku ode dne nabytí zelené karty.
5) Žadatel musí mít trvalý pobyt ve státě kde o občanství žádá po dobu minimálně 3 měsíců.
6) Žadatel musí prokázat schopnost číst, psát, mluvit plynulou angličtinou.
7) Žadatel musí prokázat znalosti americké historie a politického zřízení.
8) Žadatel musí prokázat dobrý morální charakter, bezúhonnost, a oddanost vůči Ústavě USA.
9) Žadatel musí prokázat zletilosti, tzn. 18 let.

Nezapomeňte Přihlaste se do našeho Newsletter  a získejte ZDARMA e-book Jak získat E2 víza do USA a také získáte týdenní aktualizace ZDARMA!