B1 Visa pro obchodní návštěvníky

Většina podnikatelů, kteří se chystají navštívit USA, musí mít vybaveny buď B1 Visa nebo povolení ESTA.Víza typu B1 dovolují podnikateli dočasný pobyt na území USA. Držitelé tohoto typu víz mohou vykonávat vyjednávání o smlouvách, účast na setkáních / konferencích, obchodní jednání. Podnikatelé ze zemí, které jsou v bezvízovém styku s USA chystající se navštívit USA, mohou být požádáni aby získali povolení ESTA.

Podmínky pro získání B1 Visa

Víza typu B1 se dají získat jedině v zahraničí čili v domovské zemi žadatele který musí prokázat, že účelem jeho obchodních aktivit nebude placená práce respektive jiná odměna získaná ze zdrojů v USA.

Žadatel musí prokázat, že má v úmyslu pobývat na americké půdě jen dočasně a že se na konci stanovené doby plánuje vrátit do své země. Žadatel o vízum typu B1 může být požádán aby prokázal, že má k dispozici dostatečné zdroje na délku pobytu v zemi. Žadatel také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Pravidla B1 Visa

Víza typu B1 umožňují jejich držiteli pobyt na území USA v maximální délce jednoho roku. Zákonný partner, nezaopatřené dítě respektive zaměstnanci držitele víz B1 mohou dostat právo cestovat s ním na základě odvozených víz. V jistých případech je držitelem tohoto typu víz je také umožněno požádat o změnu, která by jim dovolovala zapojit se do dlouhodobého studia či pracovního procesu.

Nezapomeňte Přihlaste se do našeho Newsletter  a získejte ZDARMA e-book Jak získat E2 víza do USA a také získáte týdenní aktualizace ZDARMA!