E2 Investor Visa FAQ – odpovědi

Kdo může zažádat o E2 Investor Visa ?

Investorské vízum je vyhrazeno občanům smluvně svázaných zemí. Spolu s žadateli obdrží vízum i rodinní příbuzní. Může být rozšířeno i na zaměstnance žadatele, kteří splňují určité požadavky. Seznam „partnerských zemí“ naleznete zde http://travel.state.gov/visa/fees/fees_3726.html. Pokud jste se narodil v zemi, která nespolupracuje s USA, ale momentálně jste občanem jiné, která spolupracuje, můžete rovněž za předložení pasu zažádat o investorské vízum. Mezi výhody investorského víza bezesporu patří např. možnost legálně pracovat v USA pro společnost týkající se vaší investice, možnost volně cestovat  i mimo Spojených států, přístup k nelimitovanému prodloužení víza atd.

Při posouzení Vaší žádosti se bere v úvahu, zda je výše investice „dostatečná“, dále musí být vložena do reálně operující společnosti a ne pouze do „papírově“ výkonné společnosti. Musíte vzít v úvahu risk investice a mít kontrolu nad fondy operujícími s investicí.

„Dostatečná investice“ znamená, že bude vložena do společnosti, která bude s pomocí investice v současných i budoucích aktivitách schopna generovat příjem zajišťující životní náklady pro investora a jeho rodinu. Tento stav by měl existovat do pěti let od podání investice. Pokud toho schopna nebude, bude investice považována za nedostatečnou. Stejně tak musí investice být významnou pomocí pro danou společnost a být schopna pomoci společnosti v rozvoji. Tudíž se k posouzení berou v úvahu i umístění společnosti a přírodní podmínky této lokace. Částka není přesně stanovena, nicméně jako minimální doporučená je udávána suma 100 000 dolarů. V některých případech je přijata i nižší, záleží na typu a nárocích daného obchodního odvětví. Např. byznys zaměřený na služby není tak nákladný jako tovární výroba. Nejmenší zaznamenaná přijatá částka je 20 000 dolarů. Doporučuje se právně začlenit do dané společnosti pro vyhnutí se případným úředním problémům. V případě partnerství ve společnosti je nutné vlastnit alespoň 50 % firmy.

Pokud se rozhodnete zapůjčit si finanční prostředky na provoz firmy, musíte při podání žádosti prokázat, že disponujete prostředky k pokrytí půjčky, jinak se nejedná o Vaše peníze, které riskujete, a tudíž bude Vaše žádost zamítnuta. Ve společnosti není nutné mít zaměstnance, i když to významně pomůže k přijetí Vaší žádosti, protože tím prokazujete, že společnost přispívá místní ekonomice, a tudíž není investice nedostatečná. Při koupi už existující společnosti není nutné transakci dokončit před žádostí o vízum, pokud však bude vaše vízum zamítnuto, nebudete mít právo se obchodních aktivit aktivně účastnit. Je také možné investovat do distribučních společností, což je pro žádost o vízum dokonce lepší variantou, protože u distribučních společností mívají svůj minimální investiční standard.

Firmu není možné řídit z domova, je nutné pro ni mít vyhrazené veřejně dostupné prostory. I když je to výhodou, není nutné mít předešlé obchodní zkušenosti, pokud máte jasný, kompletní a perspektivní obchodní plán. O vízum můžete požádat nehledě na váš předchozí imigrační status (H-1,F-1,L-1), ovšem pouze za předpokladu, že v USA nejste skrz Visa Waiver Program, ten změnu na status E-2 neumožňuje. Vlastnictví cenných papírů Vám umožní prokázat, že máte dostatečné prostředky na obchodní činnost či na pokrytí půjčky, tudíž jsou výhodou. Nicméně musíte v každém případě doložit původ svých finančních prostředků. Za přijatelné je brán i majetek získaný darem, ale opět musí být precizně zdokumentován. Manžel(ka) žadatele může legálně pracovat pro společnost skrz získání Dokumentu o pracovní autorizaci, platného pro jakoukoliv společnost, a to i v případě, pokud nepochází ze smluvně svázané země.

Pro žádost o E-2 vízum není nutné letět do USA, stačí kontaktovat příslušný konzulát ve Vaší zemi. Pokud již žijete v USA, je možné si nechat změnit status na E-2, ale pokud před změnou statusu vycestujete, při cestě zpět budete muset projít aplikačním vízovým procesem skrz ambasádu. O investorské vízum není možné žádat v případě, že si koupíte v USA byt a budete jej pronajímat, to bude posouzeno jako „nedostatečná“ investice, jinak není pro výběr byznysu žádné omezení. Při podání žádosti není nutné kontaktovat americký úřad pro občanství a imigraci. Rozdílem mezi podání žádosti v USA a na konzulátu je především ten, že na konzulátu budete muset podstoupit interview a budete muset zaplatit poplatek. Je to rychlejší způsob, ale také dražší. Při podání žádosti v USA záleží na každém konzulátu, jaké má postupy. Obecně se skládají z interview, zaplacení poplatků, pořízení otisků prstů a vyřízení vaší žádosti. Někdy musíte relevantní dokumenty předložit v den interview a jindy je zaslat předem. Vízum je vystaveno i manželovi (manželce) žadatele a dětem do 21 let. Není nutné, aby rodinní příslušníci zažádali o vízum společně s žadatelem. Po dosažení 21 let je nutné, aby si děti žadatele nechaly změnit svůj imigrační status. Skrz investice není možno zažádat přímo o zelenou kartu, ale je možné o ni požádat v souvislosti s vaším byznysem. Pokud je váš byznys úspěšný a dodává Vám dostatek financí, můžete zažádat o permanentní rezidenci skrz EB-5 (Imigrační status investora). V tom případě musí byznys vytvořit alespoň 10 pracovní míst pro americké pracovníky a výše investice musí být 500 000 nebo 1 000 000 dolarů v závislosti na lokaci byznysu. Jinak lze požádat o zelenou kartu skrz formuláře týkající se rodiny či zaměstnání. Pokud váš byznys splňuje všechny potřebné požadavky, mohou být zelenou kartou „odměněni“ i její zaměstnanci. Pro přípravu obchodního plánu není zapotřebí žádné profesionální externí pomoci.

Žádost bývá vyřízena v časovém měřítku 3-4 měsíců od podání, k rychlejšímu vyřízení můžete využít Prémiovou Vyřizovací službu úřadu USCIS. Za poplatek 1 225 dolarů bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů od podání. Při podání žádosti na americkém konzulátu je doba vyřízení různá, od jednoho týdnu až po několik měsíců. Vízum je platné po dobu dvou let s možností prodloužení, pokud daná společnost nadále splňuje požadavky. Prodlužovat vízum lze mnohonásobně, ale vždy je nutné splňovat výše zmíněné podmínky.

Jak začít s žádostí o E-2?

Kontaktujte NAO VISA kvůli konzultaci na našich webových stránkách a můžete začít svou cestu za vízem E-2. Právní pracovníci a personál v NAO udělají vše pro to, aby vaše cesta byla hladká a přinesla své ovoce.

Líbil se Vám tento článek?

  • Zaregistrujte se do NAO Visa VIP Klubu a získejte pravidelné novinky ze světa imigrační politiky a svých vízových možností. Získejte Ebook jak žít a pracovat v USA ZDARMA.
  • Nechte nám odpověď s případnými otázkami, které máte nebo se podělte o své zkušenosti.
  • Objednejte si první konzultaci s námi zdarma! Klikněte sem a objednejte si konzultaci ještě dnes.

Vaše,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>