Základní požadavky pro uchazeče o H1B Visa

Základní požadavky pro uchazeče o H1B Visa

Zaměstnavatel daného držitele H1B Visa musí být americké národnosti. Dále musí dokázat, že pozice vyžaduje odborné znalosti a že uchazeč těmito znalostmi disponuje.

Specializované povolení znamená povolání vyžadující teoretickou a praktickou aplikaci souboru speciálních znalostí, dále vyžaduje bakalářský nebo vyšší diplom popř. jeho ekvivalent v daném oboru. Pokud je k vykonávání práce v daném státě vyžadována speciální licence, je nutné ji vlastnit.

Pozice, která by normálně nevyžadovala bakalářský diplom, může být označena jako specializované povolání, pokud je tak komplexní a unikátní, že pouze osoba s diplomem může vykonávat požadované povinnosti. Většina povolání považovaných za profesionální pozice je také označena jako specializované povolání. Např. architekti, inženýři, právníci, fyzikové, učitelé na základní nebo střední škole nebo univerzitě. Úřad USCIS také uvedl, že jako specializovaná povolání se dají považovat účetní, počítačoví experti, sociální pracovníci, mediální pracovníci, dietní odborníci, ekonomové, mechaničtí inženýři nebo i knihovníci.

Vzdělání

Osoba musí být držitelem bakalářského titulu z akreditované vysoké školy či univerzity popř. jeho ekvivalentu využitelného v daném oboru. Pokud je osoba držitelem cizího titulu, tento pak musí být označen jako vzdělávací ekvivalent k americkému diplomu. V některých případech může být takový diplom získán skrze kombinaci vzdělání, specializovaného tréninku a progresivní, zodpovědné pracovní praxe. Tři roky specializované praxe jsou obecně považovány jako ekvivalent k jednomu roku studia na vysoké škole.

Požadavky DOL a USCIS

K obdržení víza musí existovat pracovní nabídka a zaměstnavatel ochotný sponzorovat podání žádosti o vydání víza na USCIS. Takový zaměstnavatel musí být „Americký zaměstnavatel“, což je osoba, firma, korporace nebo jiná asociace ve Spojených státech s IRS daňovým identifikačním číslem. Musí existovat vztah zaměstnavatel-zaměstnanec takový, kdy zaměstnavatel může najmout, vypovědět, vyplatit, dohlížet, nebo jinak kontrolovat práci zaměstnance.

Stejně tak musí zaměstnavatel splnit požadavky Oddělení práce (DOL) a předložit Formulář I-129 (H1-B petice) pro udělení povolení k zaměstnání cizího státního příslušníka. Každá taková petice platí pro jednoho pracovníka.

Před touto peticí je nutné předložit Formulář ohledně pracovních podmínek na Oddělení práce. V tomto zaměstnavatel potvrzuje, že mzda nabídnuta žadateli je alespoň stejně vysoká, jako mzda obecně nabízená za vykonání takové práce, a číslo se rovná nebo převyšuje obecnou mzdu za práci v dané oblasti, dále že pracovní podmínky nebudou mít negativní dopad na podobně zaměstnané pracovníky, že nebudou porušování pracovníkova práva, a že byl pracovník zaregistrován u LCA. Mimo jiné, LCA musí vědět, kde bude práce vykonávána, Proto, pokud je cizinec zaměstnán společností nacházející se na jedno místě, ale práci bude vykonávat jinde, měl by o tom být informován LCA. Při vyplňování tohoto formuláře by měl zaměstnavatel uvést i pozadí, počet zaměstnanců a další obecné informace o společnosti.

Počítačoví profesionálové typicky pracují u klientů skrze dohodu mezi žadatelem a jeho zákazníkem. Zaměstnavatel, který hledá služby držitele H1B Visa na více než jednom místě musí uvést itinerář. Za jistých okolností vyžaduje USCIS uvedení „kontraktu třetí strany“ mezi žadatelem a jeho zákazníkem (toho, u kterého bude pracovat), k určení, zda je práce „spekulativní“.

Zaměstnavatel bude nucen zaplatit 100 % obecně vyplácené mzdy.

Certifikace H1B Visa je platná na základě Formuláře o pracovních podmínkách, konkrétně Formuláře ETA 9035 na dobu 3 let. (Pro Chile a Singapore jsou většinou vydávány na roční intervaly.) Zaměstnavatel by neměl neimigračnímu pracovníky dovolit pracovat, dokud nebude autorizován úřadem USCIS, nebo v případě, že neimigrační pracovník už je držitelem H1B Visa statutu a mění zaměstnání, dokud nebudou kompletně vyřešeny úřední dokumenty ohledně této změny. Zaměstnavatel by měl vést dokumentaci potřebnou k dokázání a dodržení závazků vytvořených v prohlášení s LCA a Zaměstnavatel by měl také vést takovou dokumentaci v primárním místě společnosti a měl by ji mít dostupnou pro inspekci DOL, tudíž vést i řádné kopie.

USCIS zkontroluje žádost a pošle schválení, pokud splňuje všechny podmínky. Jedinec může mít více žádostí v závislosti na počtu prací, o které se uchází. Stejně tak při změně práce je nutné vyplnit novou žádost.

Nezkušení právní zástupci většinou obdrží Upozornění k činnosti od USCIS v odpovědi na vyplnění H1B Visažádosti pro počítačové profesionály. Toto upozornění obvykle využívá nespisovný jazyk a uvádí,“ tato služba akceptuje Vaši funkci zaměstnavatele, ne agenta, a Vaši zodpovědnost ohledně pracovního poměru s žadatelem. Kopie dohody je nutná k ověření legality této práce a k ujištění, že takovýto pracovník bude skutečně zaměstnán. Regulace služby specifikují, že cizinci vpuštěni do Spojených států jako neimigrační pracovníci musí mít služby k vykonání…“

DOL může začít vyšetřování kteréhokoli zaměstnavatele v případě podezření ohledně porušení podmínek H1B Visa. Toto je rozšíření vyšetřovací autority DOL, které dříve předcházela písemná stížnost, nebo byl daný zaměstnavatel již podobným způsobem postihnut. Právo také dává DOL autoritu omluvit určité technické nedostatky zaměstnavatelů pokud je viditelná snaha vyhovět regulacím. DOL může dát zaměstnavateli 10 dní na upravení těchto technických nedostatků. Dobrá víra se neuplatňuje pokud je takový nedostatek zásadní pro nevyhovění regulací.

Investigativní autority DOL

 • DOL může začít vyšetřování zaměstnance v případě podezření z nesplnění podmínek. Pracovník Oddělení práce musí osobně prošetřit existujcí příčinu a musí schválit vyšetřování. Vyšetřování může začít z důvodů jiných než zkompletování a očividné nepřesnosti ze strany zaměstnavatele.
 • DOL může začít vyšetřování na základě informací z důvěryhodného zdroje z okolí zaměstnavatele. Informace musí uvést důvod a nesplnění podmínek zestrany zaměstnavatele.
 • DOL je v procesu vytváření procedur pro poskytnutí informací, které mohou být použity jako základ pro vyšetřování
 • Vyšetřování pod sekcí 2 musí být založeno na informaci pocházející od zdroje jiného než DOL nebo musí být právně získáno DOL během jiného vyšetřování.
 • Informace poskytnuta DOL zaměstnavatelem pro účely ochrany držitele H-1B by nemělo být považováno jako informace použitelná v této subsekci.
 • Žádné vyšetřování nebo případné slyšení by nemělo být provedeno pokud informace obdržená pro tyto účely je mladší 12 měsíců od údajného porušení podmínek.
 • DOL musí zaměstnavatele informovat ještě před zahájením vyšetřování.
 • Vyšetřování DOL může trvat maximálně 60 dní, a pokud existuje důkaz o narušení podmínek, DOL může požadovat osobní slyšení se zaměstnavatele. Slyšení se musí konat do 120 dní od počátku vyšetřování a důkazy musí být nalezeny do 120 dní od slyšení.

Jednání v „Dobré víře“ – Zaěstnavatel musí spolupracovat se sekcí. Tato dobrá víra nebude uznána, pokud DOL vysvětlí dostatečně podstatu narušení nebo pokud zaměstnavatelovi byl dán čas na spravení narušení a on jej nevyužil. Zaměstnavatel nebude vystaven pokutám či penaltám za neschopnost zaplatit obecnou mzdu pokud dokáže, že způsob, jakým byla mzda vypočítána, souhlasil s uznávanými průmyslovými standardy a praktikami.

Líbil se Vám tento článek?

 • Zaregistrujte se do NAO Visa VIP Klubu a získejte pravidelné novinky ze světa imigrační politiky a svých vízových možností. Získejte Ebook jak žít a pracovat v USA ZDARMA.
 • Nechte nám odpověď s případnými otázkami, které máte nebo se podělte o své zkušenosti.
 • Objednejte si první konzultaci s námi zdarma! Klikněte sem a objednejte si konzultaci ještě dnes.

Vaše,

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>