Investorská víza do USA – Investor Visa

EB-5 Zelená karta pro investory  

Vízum typu EB-5 pro zahraniční (imigrační) investory je vízum Spojených států vytvořené Dohodou o Imigraci z roku 1990. Vízum zahrnuje způsob získání zelené karty pro příslušníky cizích národností, kteří investují peníze ve Spojených státech. K obdržení víza, žadatelé musí investovat 1 000 000 dolarů (popř. alespoň 500 000 dolarů v „určených zaměstnaneckých zónách“ – místa s vysokou nezaměstnaností nebo zemědělská území), vytvořit alespoň 10 pracovních příležitostí pro americké občany. Investice může být vykonána buďto ve vlastním práci generujícím podnikání, nebo skrz takzvané „Oblastní středisko“. Oblastní středisko je investiční společnost kontrolovaná třetí stranou, které investor vloží svůj investiční kapitál a jeho úkolem je zhostit se zodpovědnosti za zajištění vytvoření požadovaných pracovních míst. Oblastní střediska si mohou účtovat administrační poplatky za kontrolu a manipulaci s investičním kapitálem.

Jestliže je výsledek investičního podnikání pro americké úřady uspokojivý, žadatel je odměněn podmíněným právem na permanentní pobyt platný po dobu dvou let. Do 90denní časové lhůty před vypršením tohoto práva je investor nucen předložit evidenci dokumentující, že požadovaná investiční částka byla skutečně vložena a že 10 požadovaných pracovních míst zůstalo zachováno.

Určené zaměstnanecké zóny  

Určené zaměstnanecké zóny jsou definovány jako zóny, které jsou v době vložení investice zemědělskými územími, nebo periferie obce či města s populací alespoň 20 000 obyvatel, nebo oblast okolo těchto periferií, která zaznamenala nezaměstnanost o výši alespoň 150 % v porovnání s národní průměrnou hodnotou nezaměstnanosti.

Pokud lokace nového byznysu není součástí UZZ, má investor možnost získat relevantní veřejné dokumenty nebo federální statistiky a zažádat Americký úřad pro občanství a imigraci o vytvoření nového UZZ v daném místě.

Investor Visa E-2   

Investorské vízum E-2 umožňuje žadateli pobyt a práci ve Spojených státech zakládající se na investici, kterou bude on sám kontrolovat, zatímco je ve Spojených státech. Toto vízum musí být obnoveno každé dva roky, ale neexistuje limit pro to, kolikrát může být vízum obnoveno. Investice musí být „dostatečná“. Tento druh investorských víz je umožněn pouze občanům smluvně svázaných zemí, jako jsou například Albánie a Senegal, ale nejsou například Brazílie, Rusko, Indie a Čína. Hodnota investičního kapitálu by za normálních okolností měla přesáhnout 200 000 dolarů (4 000 000 Kč), ale záleží na konkrétním typu podnikatelské aktivity. V některých případech je uznána i nižší částka. Toto je přibližná částka a uchazeči by ji měli konzultovat s imigračním právníkem předtím, než se začnou aktivně angažovat a nabízet investice existujícím firmám. Tato částka by měla obsahovat pouze peníze vložené do podnikatelské aktivity. Veškeré výdaje nepřímo spojené s tímto byznysem nejsou do požadované částky zahrnuty.

Pro nově otvírané firmy, investice musí být dostatečně velká pro zahájení a provozování společnosti. Investiční částka záleží opět na typu byznysu. Běžně požadovaných 200 000 dolarů nemusí být dostatečná investice pro společnosti zabývající se stavbou popř. managementem obchodních center nebo kancelářských komplexů. Investice nebude považována za dostatečnou, pokud není dostatečně vysoká na kompletní financování podniku. Americký úřad pro občanství a imigraci, využívá tzv. „Inverted Sliding Scale“ (stupnice vytvořená pro určení výše investice) k rozhodnutí o tom, zda je výše investice dostatečná či nikoliv. Po ukončení činnosti společnosti se musí investoři buďto vrátit do zemí svého původu popř. si změnit legální status pobytu. Držitel víza typu E-2 smí opustit Spojené státy kdykoliv.

Požadovaná dokumentace pro žadatele

  • Internetová žádost o nepřistěhovalecké vízum, formulář DS-160
  • Žádost o nepřistěhovaleckou obchodní investorskou smlouvu, kompletní a podepsanou
  • Platný pas k cestě do Spojených Států s dobou platnosti delší než 6 měsíců po plánovaném pobytu ve Spojených Státech
  • Fotografie 2-2 palce
  • Všichni mužští žadatelé ve věku 16-45 let, nehledě na národnost a místo požádání, musí mít platný DS-157 formulář pro žádost o Nepřistěhovalecké vízum
  • Jakožto součást aplikačního vízového procesu je vyžadován také rozhovor s příslušným zaměstnancem konzulátu

Anthony Olson doporučuje všem investorům kteří chtějí získat víza E-2, aby nás kontaktovali předtím, než investují do amerického podnikání, za účelem získání investorského víza. Rádi Vám pomůžeme s koupí podniku a též Vám poradíme s tím, jak efektivní daný podnik bude k tomu, aby jste získali investorské vízum E-2. Je též nutné vzít v úvahu, že americká společnost musí pokračovat v podnikatelské aktivitě, aby se investor nadále kvalifikoval na víza, když je bude potřeba předložit. Proto nestačí, aby podnikání kvalifikovalo investora na vízum pouze na začátku, podnik musí mít možnost vývoje a růstu, a tím pádem bude investora kvalifikovat na vízum dlouhodobě. Další důležitou věcí je vědět, že chyby v začátcích procesu obvykle způsobí vážné dlouhodobé problémy. Komplexní právní rada, která se týká a též analyzuje Vaše střední nebo dlouhodobé cíle, je nepostradatelným prvním krokem k vytvoření efektivní strategie na dosažení imigračních cílů.

Líbil se Vám tento článek?

  • Zaregistrujte se do NAO Visa VIP Klubu a získejte pravidelné novinky ze světa imigrační politiky a svých vízových možností. Získejte Ebook jak žít a pracovat v USA ZDARMA.
  • Nechte nám odpověď s případnými otázkami, které máte nebo se podělte o své zkušenosti.
  • Objednejte si první konzultaci s námi zdarma! Klikněte sem a objednejte si konzultaci ještě dnes.

Vaše,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>