Investor Visa

EB-5 Zelená karta pre Investorov

EB-5 „Oblastné stredisko“ imigračné program pre investorov

EB-5 Imigračný program pre investorov znamená, že investície 500.000 dolárov v „Oblastným stredisku“ umožní investorom kvalifikáciu na zelenú kartu bez toho, aby museli založiť, zaregistrovať a prevádzkovať podnikania v Spojených štátoch. Tento variant umožní investorom žiť v ktoromkoľvek štáte USA, a tiež im umožní sa angažovať v podnikaní, zamestnávať ľudí, zúčastniť sa akejkoľvek obchodnej aktivity, alebo ísť do penzie v USA.

Právny zástupca Anthony Olson úspešne zastupoval investorov, ktorí sa kvalifikovali na trvalý pobyt (zelenú kartu) prostredníctvom tohto investičného programu a pomocou investície 500.000 dolárov do „Oblastného strediska“.

Prosíme Vás, aby ste si bez obáv vyžiadali dokument, ktorý pripravil advokát Anthony Olson ohľadom požiadaviek a imigračného procesu pod Imigračím programom EB-5.

Čo znamená „Oblastné stredisko“?

„Oblastné stredisko“ je reálna jednotka, organizácia, alebo agentúra, ktorá je takto označená imigračným úradom Spojených štátov. „Oblastné stredisko“ poskytuje príležitosť pre zahraničné štátnych príslušníkov na kvalifikáciu na trvalý pobyt na základe investície.

„Oblastné centrá“ sa zameriavajú na určité územie v Spojených štátoch, ktoré potrebujú pozdvihnúť ekonomický rast skrze zvýšenie vývozu, zdokonalenie oblastné výroby, vytvorenie pracovných príležitostí, a tiež zlepšenie miestnej finančnej situácie.

Činnosť Oblastného strediska

Oblastné strediská zakladajú obmedzená podielnictva, každé s osobitou obchodnou činnosťou, a ich úloha v podniku obmedzeného partnerstva je byť všeobecným partnerom.

Zahraniční investori, ktorí si želajú mať trvalý pobyt v Spojených štátoch majú možnosť sa stať obmedzenými podielnikmi skrze investíciu 500 000 dolárov.

Obmedzený podielnik, investor, nemusí byť aktívnym vedúcim podniku, a tiež nie je podmienkou, aby žil blízko podniku.

Záväzky oblastného strediska

Oblastné stredisko musí preukázať, že komerčné podnik nasleduje vopred určené aktivity, ktoré vedú k vytvoreniu 10 alebo viac pracovných príležitostí zásluhou investora. Nové podniky nemusia najímať nových pracovníkov, ale musí preukázať, na základe výpočtov ekonóma, akým spôsobom je daný podnik zodpovedný za 10 a viac pracovných príležitostí v danej oblasti.

Záväzky investora

Investor musi preukázať, že získal financie zákonnou cestou, ako napríklad pracovne, podnikaním, skrze investície, dedičstvo peňazí, alebo ako dar. Americký imigračný úrad (USCIS) si bežne vyžaduje 5 rokov daňových priznaní z investorovi krajiny alebo z krajiny, v ktorej invetor momentálne žije. Tiež vyžadujú doklad, ktorý jednoznačne dokazuje, akým spôsobom investor nadobudol kapitál.

Príklady projektov a aktivít rôznych oblastných stredísk

Oblasní centra sa budú zameriavať na rozmanitý finančný rast v mnohých častiach Spojených štátov. Každý program má iný postup na dosiahnutie zelenej karty, a tento postup záleží na podnikanie, taktike zvolenej k vytvoreniu nových pracovných príležitostí, a tiež na dobe činnosti daného oblastného strediska.

Nasledujúci príklady uvádza momentálnej aktivity oblastných stredísk
• Nákup, renovácie, a prenájom komerčných nehnuteľností
• Poskytovanie pôžičiek vládnym orgánom na komerčné prestavbu bývalých vojenských základní
• Poskytovanie pôžičiek filmovým a televíznym spoločnostiam, aby mohli natáčať nové filmy a televízne relácie
• Poskytovanie pôžičiek staviteľom k budovaniu liečebných zariadení, ketré môžu byť prenájmu fakultným nemocniciam
• Projektovanie a výroba priemyselných zariadení
• Projektovanie a prevádzka podnikov na výrobu pohonného etanolu
• Projektovanie a výroba autobusov, ktoré použivajú palivovú bunku

Ďalšie informácie týkajúce sa EB-5 zelené karty pre investorov

Počiatočné spracovanie imigračné žiadosti EB-5 (Žiadosť I-526)

Potom čo Anthony Olson dostane potvrdenie, že investor / klient investoval 500.000 dolárov do vybraného strediska, imigračná žiadosť zahraničného podnikateľa, pomenovaná žiadosť I-526, môže byť vyplnená a tiež podrobené na USCIS (Americký imigračný úrad). Oblastné stredisko je zodpovedné za poskytnutie všetkých príslušných informácií právnemu zástupcovi investora. Tento krok je veľmi dôležitý na schválenie žiadosti I-526. Ďalšou dôležitou súčasťou tohto procesu je preukázať, že všetky investičné prostriedky boli nadobudnuté legálnou cestou.

Rozhodnutie o žiadosti I-526 väčšinou trvá 6-8 mesiacov. Spracovanie žiadosti ohľadom jedného oblastného strediska sa môže líšiť od druhého, a proces sa tiež môže predĺžiť, ak má imigračný úrad nejaké ďalšie otázky týkajúce sa daného oblastného strediska.

Žiadosť o trvalý pobyt (2-ročná zelená karta s podmienkou)

Keď imigračný úrad odsúhlasí žiadosť I-526, investor má príležitosť zmeniť svoj pobyt na trvalý, ak žije v Spojených štátoch s vízom cudzinca s povolením na pobyt. Ak investor žije mimo Spojených štátov, musí si požiadať o trvalý pobyt cez americkú ambasádu. Zmena povolenia zvyčajne trvá 2-3 mesiace, niekedy aj dlhšie. Prisťahovalecké víza, ktorá sa vybavujú cez ambasádu väčšinou trvajú 4-6 mesiacov. Akonáhle je jedno z týchto konaní dokončené, investor dostane dvojročný podmienečný pobyt.

Odstránenie podmienky (Žiadosť o trvalú zelenú kartu)

Počas posledných 90 dní podmieneného trvalého pobytu, investor musí požiadať o odstránenie podmienky. Táto žiadosť sa volá I-829, a jej účelom je odstránenie podmienky, potom čo je podmienka odstránená, investor dosiahne trvalého pobytu. Súčasťou tohto procesu je dokázať, že investor zachoval investíciu, a tiež sa musí preukázať, že investícia je zodpovedná za vytvorenie najmenej 10 pracovných príležitostí, tak ako bolo pôvodne uvedené v žiadosti I-526. Počet vytvorených pracovných príležitostí je vypočítaný za pomoci ekonomického modelu, a zahŕňa priamo a nepriamo vytvorené pracovné príležitosti. Tento proces momentálne trvá 6-8 mesiacov.

Přednákupní preverenie lukratívnosťou podniku

Investor by mal najať účtovníka, ktorý preverí všetky finančné stránky programu, do ktorého sa investor pokúša investovať. Investor by si tiež mal nájsť obchodného právnika, ktorý preverí všetky právne stránky daného programu. Pred akoukoľvek investíciou, v ktoromkoľvek oblastným stredisku, by mal investor dôkladne porozumieť, ako daný podnik pracuje. Tiež by si mal zvážiť akú vieru má v investíciu do daného programu, a tiež aké sú jeho práva a povinnosti pokiaľ je v úlohe obmedzeného podielnika v danom podniku.

Vytvorenie pracovných príležitostí

Podmienka vytvorenia pracovných príležitostí je najdôležitejším bodom pri hľadaní správneho oblastného strediska. Americký imigračný úrad musí byť presvedčený, na základe výpočtov ekonóma, že investície daného investora vytvorila najmenej 10 pracovných príležitostí. Na základe tohto presvedčenia sa americký imigračný úrad rozhodne odstrániť podmienku k trvalému pobytu. Rôzne oblastné strediská majú rôzne metódy na kalkuláciu výpočtov pracovných príležitostí vytvorených investíciou, čo znamená, že výpočet vytvorených prác môže byť založený na základe priamo alebo nepriamo vytvorených pracovných príležitostí. Investor musí mať istotu, že plne rozumie systému na vytvorenie pracovných príležitostí v danom oblastnom stredisku.

Investície vystavená riziku straty

Americký imigračný úrad vyžaduje, aby investície trvala do tej doby, kedy imigračný úrad rozhodne odstrániť podmienku k trvalému pobytu. Dodatočne je tiež právnou podmienkou, aby investičné suma bola považovaná za riskantné čiastočne alebo úplne v obchodnom zmysle slova, rovnako ako každá iná investícia do akéhokoľvek iné firmy. Oblastné strediská nemajú povolené zaručiť návrat investície. Ovšem, dúfame, že nemusíme zdôrazňovať, že úspech programu plne záleží na istote investície, a preto je veľmi dôležité, aby sa investor oboznámil s detailmi únikové stratégie daného oblastného strediska.

Výber oblastného strediska

Výber vhodného oblastného strediska k investícii by mal záležať na plnej informovanosti investora, reputáciu daného oblastného strediska a tiež na osobných prioritách. Niektorí investori sa sústredia iba na návrat investície, iní sa zaujímajú o únikvou cestu, ale väčsina investorov sa chce uistiť, že ich investícia je finančne zaistená partnerstvom s oblastným strediskom. Údaje o prevádzke rôznych oblastných stredísk pomôžu investorovi urobiť rozhodnutie, ktoré je pre neho / ňu najvhodnejšie.

Srdečne Vás prosíme, aby ste zavolali právnemu zástupcovi Anthony Olson na číslo 941-362-7100. Rád Vám zdarma poskytne telefónne konzultácie o investičného programu v oblastných strediskách. Môžete nám tiež poslať email, ktorý bude zahŕňať Vaše meno a telefónne číslo, na ktorom Vás pán Olson môže čo najskôr kontaktovať.

Investor Visa E-2

E-2 je dlhodobé pracovné vízum, ktoré sa dá prodloužovat. Obvykle je udelené investorom z krajín, ktoré podpsaly dvojstranu dohodu so Spojenými štátmi. Doba je väčšinou definovaná na základe zmluvných podmienok, ktoré sú stanovené zmluvou medzi krajinou investora občianstvo a Spojenými štátmi.

Investor by mal začať spoločnosť v USA, ktorá bude prevádzkovať podnikanie, ktoré investor kúpi alebo založí, a ktorá tiež bude investora sponzorom na dosiahnutie víza. Spoločnosť v USA a tiež investor, alebo zamestnanec, musí splniť podmienky na dosiahnutie víza E-2.

Základné požiadavky na kvalifikáciu na E-2 Investor Visa:

• Osoba, alebo osoby, ktoré sú občanmi krajín, ktoré majú príslušnú dohodu so Spojenými štátmi, musí vlastniť aspoň 50% akcií americkej spoločnosti. daná osoba, alebo osoby, nemôžu mať trvalý pobyt v Spojených štátoch a tiež nesmie žiť v Spojených štátoch na zadýcha iných vízach, mimo  E-2 Investor Visa.
• Investícia musí byť pevná a musí pochádzať z osobných peňažných prostriedkov (a alebo z pôžičky, ktorá je zaistená investora majetkom). Hoci nie sú žiadne normy, ktoré určujú, koľko sa musí investovať, investícia musí mať hodnotu dostačujúci na to, aby viedla k založeniu lukratívneho podniku, ktorý sa bude môcť ďalej rozrastať a vyvíjet.Společnost musí prispievať k miestnej ekonomike viac než len okrajovo, napríklad, investor nemôže investovať len toľko, aby si vidělal na živobytie. Mimo to, že podnik bude platiť investora, podnik tiež musí zamestnávať americkej pracovnej sily a profitovať
• Žiadatelia musia preukázať, že sú kvalifikovaní na to, aby boli v pozícii, ktorú im spoločnosť ponúka. Investora úmyslom tiež musí byť vstúpiť do Spojených štátov len za účelom vedenia a kontroly podniku.

Odporúčanie našej kancelárie:

Anthony Olson, odporúča všetkým investorom, ktorí chcú získať víza E-2, aby nás kontaktovali pred tým, než investujú do amerického podnikania, za účelom získania investorského víza. Radi Vám pomôžeme s kúpou podniku a tiež Vám poradíme s tým, ako efektívne daný podnik bude k tomu, aby ste získali investorka víza E-2.

Je tiež nutné brať do úvahy, že americká spoločnosť musí pokračovať podnikateľskú aktivitu, aby sa investor naďalej kvalifikoval na víza, keď ich bude potrebné predĺžiť. Preto nestačí, aby podnikania kvalifikovalo investora na vízum len na začiatku, podnik musí mať možnosť vývoja a rastu, a tým pádom bude investora kvalifikovať na vízum dlhodobo.

Ďalšou dôležitou vecou je vedieť, že chyby urobené na začiatku procesu obvykle spôsobí vážne dlhodobé problémy. Komplexné právne rada, ktorá sa týka a tiež analyzuje Vaše stredne alebo dlhodobé ciele, je nepostrádateľným prvým krokom k vytvoreniu efektívnej stratégie na dosiahnutie imigračných cieľov.

Ďalšie informácie týkajúce sa E-2 Investor Visa:
• Aktivita investičné firmy môže sa môže zmeniť alebo rozšíriť do nových oblastí podnikania.
• Počet, koľkokrát vízum E-2 môže byť predĺžené, momentálne nie je obmedzený, jedinou podmienkou je, že podnikanie sa naďalej kvalifikuje.

O vízum E-2 sa obvykle žiada na americkej ambasáde v krajine, kde žiadateľ žije. Víza E-2 sú obvykle vystavená na dobu predurčenú zmluvou medzi danou krajinou a USA. Ak je žiadateľ v Spojených štátoch na legálne povolenie na pobyt, môže si tiež požiadať o zmenu toho povolenie na víza E-2, ale musí si byť vedomý, že môže stratiť povolenie k pobytu ak vycestuje zo Spojených štátov, a tiež že pri návrate do Spojených štátov bude potrebovať platné vízum.