L Visa vs. H1B Visa

L Visa vs. H1B Visa

Mnoho zaměstnavatelů ve Spojených státech potřebuje sezónní pracovníky, kteří jsou kvalifikovaní. Proto existuje několik druhů víz specializujících se na časově omezenou dobu opravňující žadatele k vykonávání práce na území Spojených států jako např. H1B nebo L1 (L1A a L1B). Zatímco existuje mnoho podobností mezi H1B Visa a L1 Visa, je tu i mnoho podstatných rozdílů.

Podobnosti

 • Obě víza se týkají práce vykonávané pouze po určitou dobu.
 • Obě umožňují tzv. dvojí úmysl. Výměnný pracovník nemusí ukazovat vazby ke své zemi a jeho další žádost o zelenou kartu neohrozí jeho vízový status, což žadateli nezpůsobí problémy ohledně prodloužení statutu nebo získání víza do budoucna.
 • Žádosti o obě víza umožňují tzv. prémiové vyřízení.

Rozdíly

 1. Zaměstnavatel

  1. L1 Visa – žádost může být vyplněna pouze zahraniční společností, kde cizinec pracoval alespoň 1 rok ve 3 letech předcházejících žádosti, a to v pozici manažera, vedoucího pracovníka nebo jiné pozice vyžadující speciální znalosti. Ne všichni zaměstnanci mají takovýto výběr a ne všechny společnosti mají zahraniční pracovníky nebo jsou multi-národní
  2. H1B vízum – Libovolný americký zaměstnanec může najmout cizího pracovníka, po splnění dalších podmínek.
 2. Kvóta, vyhrazené množství víz

  1. L1 vízum – žádné
  2. H1B Visa – pro počáteční žádost je nastaveno 65 000 s 6 800 vyhrazenými pro Chile a Singapure pro určité programy. Dodatečných 20 000 je udělováno nově vystudovaným jedincům s titulem Magistra ze Spojených států. Pokud byl dosažen v daném finančním roce strop, žádost může být podána nejdříve následujícího prvního dubna nebo i po něm až do dosažení stropu. Zaměstnání může začít nejdříve následujícího 1. října nebo později.
 3. Obecná mzda

  1. L1 vízum – V důsledku podání zahraničním subjektem nejsou pravidla žádná, nicméně výrazně nízká mzda může způsobit problémy
  2. H1B vízum – Musí být vyplacena alespoň nejmenší povolená obecně uznávaná mzda.
 4. Výplatní páska

  1. L1 vízum – Jedinec může být na výplatní pásce americké společnosti nebo zahraniční a musí být vyplacen dle povolení ve Spojených státech.
  2. H1B vízum  – Jedinec musí být na výplatní pásce americké společnosti.
 5. Manželé

  1. L1 vízum – držitelé víza L2 mohou obdržet EAD a práci.
  2. H1B vízum – Držitelé víza H4 neobdrží EAD a tudíž ani práci.
 6. Pracovní schválení

  1. L1 vízum – Není vyžadováno. Pracovník s vízem L1 nemůže být nahrazen americkým pracovníkem
  2. H1B vízum – Schválení pracovních podmínek je vyžadováno. Potřeba atestace zaměstnavatele kvalifikujícího americké pracovníky není nedostupná.
 7. Minimální požadavky na vzdělání

  1. L1 vízum – Není vyžadován titul. I když má pracovník titul, nemusí být z žádného specializovaného oboru.
  2. H1B vízum – Pracovník musí mít americký bakalářský titul nebo ekvivalent a práce musí být ve specializovaném oboru, který takové vzdělání vyžaduje.
 8. Všeobecná petice

  1. L1 vízum – Je dostupná.
  2. H1B vízum – Není dostupná. Individuální petice musí být vyplněna pro každého samostatného pracovníka.
 9. Maximální doba platnosti.

  1. L1 vízum – L1A- 7 let; L1B-5 let – žádná další prodloužení. Pokud osoba byla předtím v USA na H vízum, tato doba je odečtena od maximální doby trvání.
  2. H1B vízum – 6 let; Pokud osoba byla předtím v USA na L vízum, tato doba bude od celkové povolené doby odečtena, v některých situacích je možné i prodloužení.
 10. Zelená karta

  1. L1 vízum – Držitel může zažádat o zelenou kartu v rámci EB1C kategorie, může se vyhnout vyplnění PERM pracovní certifikace a obvykle obdrží zelenou kartu do 1 roku. Zaměstnavatelé většiny držitelů víza L1B budou potřebovat schválení PERM pracovní certifikace, aby tito pracovníci získali zelenou kartu.
  2. H1B vízum – Zaměstnavatelé většiny držitelů H1B víza budou muset získat schválení Perm pracovní certifikace, aby zaměstnanci mohli získat zelenou kartu.

Líbil se Vám tento článek?

 • Zaregistrujte se do NAO Visa VIP Klubu a získejte pravidelné novinky ze světa imigrační politiky a svých vízových možností. Získejte Ebook jak žít a pracovat v USA ZDARMA.
 • Nechte nám odpověď s případnými otázkami, které máte nebo se podělte o své zkušenosti.
 • Objednejte si první konzultaci s námi zdarma! Klikněte sem a objednejte si konzultaci ještě dnes.

Vaše,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>