Co je O1 Visa?

Co je O1 Visa?

Vízum O-1 je určeno zahraničním jedincům, kteří prokázali exemplární výkon nebo talent v oblasti umění, byznysu, sportu, vzdělání nebo vědě.

O1 Visa se rozděluje do dvou kategorií: O-1A, které je nabízeno jedincům prokazujícím úspěch a talent v oblastech vědy, byznysu, sportu a vzdělání a O-2A, které je určeno výhradně pro kategorii týkající se umění nebo televizního průmyslu.

Kvalifikace pro O1 Visa

Aby se zahraniční žadatel mohl ucházet o toto vízum, musí nejprve prokázat své excelentní výkony v národní, nejlépe mezinárodní míře. Je vítáno, když jedinec cestuje do USA za účelem zlepšení či prohloubení znalostí v daném oboru (různé semináře, workshopy atd.). Tato specifikace se týká jedinců, kteří již excelují v daném akademickém sektoru nebo vědeckém výzkumu a naskytla se jim šance své znalosti v USA dále prohloubit. Co se týče umění, musí uchazeč prokázat způsobilost v oboru skrz nějaký získaný titul nebo veřejné uznání. A co se týče filmu a televize, uchazeč musí ukázat svou „výjimečnost“ a prokázat své úspěchy taktéž diplomem či titulem.

Kromě těchto požadavků existují i další položky, které musí v souvislosti se svým talentem žadatel uvést. Jsou to například mezinárodní nebo národní ceny a výhry získané na daném poli. Co více, je nutné žádost podložit také listinným svědectvím, jako je např. doklad o členství v určité asociaci určené pro excelentní jedince v oboru, nebo jejich originální příspěvek k vědě, byznysu, nebo vzdělání. Dále musí uchazeč prokázat, že je autorem a publikoval materiály týkající se oboru a zároveň je považován za jednoho z jeho čelních představitelů. Posledním požadavkem je, že musí prokázat svou práci pro společnost s vysokou reputací, dobře organizovanou a musí mít vysoký plat nebo jinak prokázat svou finanční stabilitu.

Doba platnosti víza O-1

Vízum O-1 je platné po dobu 3 let v USA, po které vyprší a cizinec se musí vrátit zpět do své rezidenční země. Nicméně lze požádat o prodloužení, které je platné po dobu jednoho dalšího roku. Neexistuje limit pro počet prodloužení, ovšem prodloužení bude uděleno pouze po přezkoumání amerického konzulátu, zda práce či jiné okolnosti vyžadují další pobyt žadatele ve Státech. Před samotnou žádostí je nutné konzultovat a zajistit si nějakou profesionální organizaci či skupinu, která rozhodne a posoudí, zda jste vhodný pro kvalifikaci pro vízum O-1. Po potvrzení, že jste pro toto vízum vhodný, obdržíte Podpůrnou Dokumentaci, která Vás dále opravňuje ke vznesení žádosti o vízum O-1 a které prokazuje vaše specifické schopnosti v daném oboru.

Líbil se Vám tento článek?

  • Zaregistrujte se do NAO Visa VIP Klubu a získejte pravidelné novinky ze světa imigrační politiky a svých vízových možností. Získejte Ebook jak žít a pracovat v USA ZDARMA.
  • Nechte nám odpověď s případnými otázkami, které máte nebo se podělte o své zkušenosti.
  • Objednejte si první konzultaci s námi zdarma! Klikněte sem a objednejte si konzultaci ještě dnes.

Vaše,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>