Zajištění statutu permanentního rezidenta Vašim příbuzným (Permanent Resident)

Permanent ResidentMám status permanentní rezidence- Permanent Resident, jak mohu pomoci svým příbuzným získat status permanentní rezidence v USA?

Jako Permanent Resident USA můžete pomoci získat svému příbuznému stejný status. K tomu budete muset sponzorovat svého příbuzného a být schopen dokázat, že máte dostatečný příjem a finanční podklady k jeho podpoře po příchodu do Spojených států. Tento proces začnete vyplněním Formuláře I-130, „Peticí pro cizího příbuzného“ (Petition for Alien Relative). Tento formulář je dostupný tady.

Kterých příbuzných se tato petice může týkat?

      Permanentní rezident USA může vyplnit petici po následující příbuzné:

Manžela nebo manželku a

Neženaté (nevdané) děti, nehledě na věk.

Poznámka: Pouze občané USA mohou zažádat o petici pro ženaté (vdané) děti.

Když podáte vyplněnou petici, budete muset podat důkaz k prokázání vašeho vztahu k osobě, pro kterou petici vyplňujete.

 

Co tato petice mému příbuznému umožňuje?

Vyplněním formuláře I-130 a prokázáním potřebného vztahu zajišťujete svému příbuznému „čekací místo“ na vydání víza. Poté, co Váš příbuzný přijde na řadu k vyřízení žádosti, může mu být dovoleno imigrovat.

Například: Vyplníte Formulář I-130 po svého manžela či ženu. Když je schválena, zajišťuje tato petice Vašemu příbuznému místo ve „frontě“ mezi lidmi ze stejné země, kteří jsou také manželi (ženami) permanentních rezidentů v USA.

Místo Vašeho příbuzného v pořadí k vyřízení závisí na datu podání petice. Proto je výhodou ji vyplnit co nejdříve je to možné. Oproti nejbližším příbuzným amerických občanů, pro které neexistuje prakticky žádná „čekací fronta“, pro syny a dcery starší 21 let platí určitý čekací čas.

Co rodina mého příbuzného?

Ve většině případů, poté, co Váš protějšek přijde na řadu k vyřízení, jeho (její) děti mladší 21 let mohou následovat v žádosti na bázi stejné petice. Nicméně, pokud nevdané (neženaté) dítě dosáhne věku 21 let předtím, než Váš protějšek přijde na řadu k vyřízení, budete muset vyplnit separovanou petici pro každé dítě uvedené na původní petici. K původní petici je v tu chvíli nutné podat zároveň i doplňující údaje informující o této skutečnosti.

Co když se mé dítě ožení (vdá)?

Petice pro nevdané (neženaté) dítě bude v tu chvíli automaticky zrušeno pokud se vdá (ožení), protože neexistuje žádná vízová kategorie pro ženatého syna nebo vdanou dceru jakožto permanentního rezidenta. Nicméně, pokud se stanete občanem Spojených států předtím, než se Vaše dítě vdá (ožení), můžete pokračovat v imigračním procesu vyplněním nového Formuláře I-130 pro Vaše dítě.

Jak dlouho po podání petice trvá doba, než bude můj protějšek schopen imigrovat?

Pro většinu příbuzných platí, že vysoká poptávka a limity dané zákonem na počet lidí migrujících každým rokem znamenají, že můžete čekat i několik let. Když Váš příbuzný dosáhne prvního místa ve „frontě“ na vyřízení, Americké Státní Oddělení (U.S. Department of State) kontaktuje Vašeho příbuzného a pozve ho (jí) k pohovoru pro imigrační vízum. Pokud se zajímáte o současné čekací doby, podívejte se do sekce „Viza Bulletins“ na webových stránkách Oddělení www.travel.state.gov/visa.

Poznámka: Od 1. února 2013 je v platnosti Imigrační poplatek, který je vybírán úřadem USCIS od jedinců, kterým bylo vydáno imigrační vízum Americkým Státním Oddělením a kteří se ucházejí o povolení vstupu do Spojených států. Balíček imigračních víz, který Váš příbuzný obdrží od Státního Oddělení bude obsahovat přehled informací k zaplacení poplatku. Poplatek musí být zaplacen předtím, než Váš příbuzný vycestuje do Spojených států. Informace o poplatku je k nalezení na webových stránkách www.uscis.gov/immigrantfee.

Může můj příbuzný počkat v USA, dokud se nestane držitelem statutu permanentní rezidence?

Ne. Schválená petice Vašeho příbuzného přiděluje Vašemu příbuznému místo v čekací frontě k vyřízení. Nedává povolení k práci nebo žití na území USA, zatímco čeká na vyřízení. Pokud vstoupí do USA bez legálního statutu. Bude to automaticky ovlivňovat jeho (její) oprávnění k získání statutu permanentní rezidence po dosažení 1. místa ve frontě na vyřízení k vydání víza.

Zavazuje mne vyplnění petice k něčemu?

Ano. V rámci zákona, každá osoba, která imigruje na základě petice příbuzného musí mít finančního sponzora. Pokud si zvolíte sponzorovat imigraci Vašeho příbuzného vyplněním této příbuzenské petice, když nastane čas umožnění Vašemu příbuznému imigrovat, musíte souhlasit s jeho (jejím) finančním sponzorstvím z Vaší strany vyplněním formuláře I-864 (Affidavit of Support). Poku nesplníte finanční kvalifikace, potom musí místo Vás tento závazek splnit jiní jedinci. Pro více informací si přečtěte klientský návod F3 na webových stránkách USCIS. (General Information …. How do I… Financially Sponzor Someone Who Wants to Immigrate?)

Jak podám petici?

Držte se petičnímu instrukcemi I-130 a zkontrolujte webové stránky pro jakékoliv updaty a instrukce ohledně poplatků. Ujistěte se, že je petice kompletní, podepsaná, a podaná se správně zaplacenými poplatky. Budete muset doložit důkaz Vaší permanentní rezidence, jako např. kopii Vaší Karty Permanentní Rezidence (přední i zadní stranu), Také bude nutné poat důkaz prokazující Váš vztah k osobě, pro kterou petici vyplňujete.

Co se stane po podání petice?

Vystavíme Vám potvrzení o převzetí Vaší petice. Pokud je vaše petice nekompletní, máme právo ji odmítnout, nebo po Vás můžeme požadovat další důkazy nebo informace, které ve výsledku prodlouží vyřizovací proces. Prosím pošlete všechny vyžadované spisy (informace) napoprvé a tak se vyhnete prodlužování procesu.

Upozorníme Vás poté, co vyneseme rozhodntí. Petice s dlouhou čekací dobou nemusí být schváleny okamžitě. (Můžete sledovat webové stránky pro zkontrolování čekací doby peticí I-130.) Za normálních okolností, pokud je petice schválena, je zároveň poslána do Amerického centra pro Národní víza (U.S. Department of State´s National Visa Center (NVC)). Až se dostane Vaše petice do pořadí k vyřízení a vydání vízového čísla, NVC kontaktuje Vás i Vašeho příbuzného a vyzve ho (jí) a příslušné děti (pokud nějaké jsou) k zažádání o vydání víza. Více informací o procesu vydání imigračních víz můžete najít na webových stránkách www.state.gov.

Co, když podám petici pro příbuzného, když jsem byl permanentním rezidentem, ale nyní jsem plnohodnotným americkým občanem?

Pokud se stanete americkým občanem, zatímco Váš příbuzný bude čekat na vízum, můžete pozměnit vízovou klasifikaci Vašeho příbuzného a vylepšit tak proces vyřízení petice tím, že upozorníte příslušné úřady o Vaší změně statutu. Když jste občanem USA, Váš protějšek a jeho svobodné děti mladší 21 let obdrží víza okamžitě.

Pokud se stanete občanem USA po schválení petice I-130 a pokud tato petice zároveň ještě nebyla odeslána do NVC, měli byste informovat NVC o změně Vašeho statutu. Požadavky ke změně Vaší petice na základě získání nového statutu by měla být zaslána na následující adresu: National Visa Center

32 Rochester Avenue

Portsmouth, NH 03801-2909

Prosím přiložte i informaci týkající se Vašeho příbuzného, kopii Certifikátu o získání statutu Amerického Občana a kopii schválení Vaší petice. Poté, co je NVC informováno o Vámi získaném statutu Občana USA, zašle okamžitě instrukce k vydání víza na danou ambasádu nebo konzulát do zahraničí, kde si je můžete Váš protějšek vyzvednout. K potvrzení, že Vaše schválená petice byla zaslána NVC, můžete kontaktovat automatizovanou záznamovou službu NVC na čísle 1-603-334-0700 a na tomto čísle po vyzvání zadat číslo  Vaší stvrzenky vydané USCIS.

Pokud se stanete americkým občanem a Vaše petice ještě nebyla schválena USCIS, budete muset upozornit Asistenční službu (Service Center), kde jste odevzdávali vyplněnou petici. Měli byste poslad upozorňují na adresu servisového centra umístěnou na stvrzence, kterou jste obdrželi při odevzdání Vaší petice. Prosím přiložte dopis se všemi informacemi týkajícími se Vašeho příbuzného, kopii Certifikátu o změně Vašeho statutu a kopii stvrzenky. Zavolejte Zákaznickou linku a čísle 1-800-375-5283 pro další asistenci nebo pokud si nejste jistí statutem nebo umístěním Vaší petice.

Pokud je Váš příbuzný Vaším protějškem nebo pokud má děti, které jsou Vašimi přímými potomky, nevlastními dětmi, adoptovanými dětmi a zároveň jste pro ně nevyplňovali separované formuláře, musíte odevzdat separovaný formulář pro každého z nich spolu s důkazem o Vašem americkém občanství. Prosím přiložte i kopii stvrzenky pro původní petici (formulář).

Jak dlouho zabere USCIS vyřízení mé petice?

Díky tomu, že čas vyřízení závisí na počtu faktorů, je obtížné stanovit určitý čas vyřízení. Pro kontrolu stavu Vaší žádosti je možné využít internetové stránky. Po odevzdání Vaší petice do procesu bude tato webová stránka s údaji o stavu vyřízení Vaší žádosti průběžně updatována.

Líbil se Vám tento článek?

  • Zaregistrujte se do NAO Visa VIP Klubu a získejte pravidelné novinky ze světa imigrační politiky a svých vízových možností. Získejte Ebook jak žít a pracovat v USA ZDARMA.
  • Nechte nám odpověď s případnými otázkami, které máte nebo se podělte o své zkušenosti.
  • Objednejte si první konzultaci s námi zdarma! Klikněte sem a objednejte si konzultaci ještě dnes.

Vaše,

130406162708

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>