Podmínky na zaměstnání Vašeho zaměstnance v US

Podmínky na zaměstnání Vašeho zaměstnance v US

Pro každého zaměstnavatele ve Spojených státech platí kromě standardních zákonů pod hlavičkou Ministerstva práce také soubor méně známých dokumentů, které jsou ovšem ve vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem klíčové a hrají nepostradatelnou roli v pracovním závazku ve Spojených státech. Mezi tyto dokumenty patří následující:

Formulář W-4

Jedná se formulář využívaný zaměstnavateli k určení správné výše daně odváděné ze zaměstnancova platu.  Dokument není přeposílaný zaměstnancům ale zůstává v držení zaměstnavatele. Výše daně závisí na osobní situaci zaměstnance a v ideálním případě by měla být rovna roční dani danou formulářem 1040. Peníze se nevrací při přeplacení, ale může být vyžadována pokuta při zmenšení dané částky na úkor státu.

Formulář W-2

Formulář týkající se mzdy a související daně, je využíván k monitorování mzdy vyplácené zaměstnancům a daně z ní odváděné. Zaměstnavatelé musí vyplnit formulář W-2 za každého zaměstnance, kterému vyplácejí plat, mzdu nebo jinou kompenzaci jakožto součást jejich pracovní spolupráce. Na rozdíl od formuláře W-4 musí být tento formulář zasílán zaměstnancům každoročně před 31. lednem, což dává plátcům dva a půl měsíce na připravení jejich daně před datem vydání daně (15. duben).

Formulář I-9

Jedná se o Potvrzení pracovníkova oprávnění na přijmutí pracovní nabídky ve Spojených státech. Je využíván potenciálním zaměstnavatelem k ověření identity zaměstnance a k určení, zda je či není oprávněn přijmout pracovní nabídku na území Spojených států. Za tímto účelem je formulář vydáván federální vládou. Formulář musí být sepsán při uzavření pracovní smlouvy. Jeho druhá část nejpozději do 3 dnů po nástupu do výkonu práce. Formulář není nutný pro neplacené dobrovolníky. K vyplnění tohoto formuláře je nutné předložit určité množství relevantních dokumentů, jako jsou např. občanský průkaz, pracovní povolení, povolení k pobytu apod.

Identifikační číslo zaměstnavatele (EIN-Employer Identification Number)

Identifikační číslo zaměstnavatele funguje na podobném principu jako číslo sociálního zabezpečení (Social Security Number), ovšem není přiděleno každému, ale pouze jedincům, kteří mají povinnost odvádět daně za své zaměstnance. Jedná se de facto o formální prostředek k usnadnění byrokratických procesů.

Individuální identifikační číslo daňového plátce (ITIN-Individual Taxpayer Identification Number)

Jedná se o devítimístné číslo, které bývá přiděleno jedincům, kteří jsou zavázáni k odvádění daní a zároveň nejsou oprávněni k získání čísla sociálního zabezpečení. ITIN bývá přiděleno nehledě na imigrační status. K získání ITIN musí jedinec splňovat požadavky dané federální vládou a odvádět daň z příjmu. ITIN Program byl vytvořen roku 1996 s cílem zprůhlednit systém daňových plátců, kteří nevlastní číslo sociálního zabezpečení. Obdržení ITIN samo o sobě nezaručuje právo pracovat a získávat příjem ve Spojených státech. ITIN je také využíván obchodníky s realitami pro poskytnutí půjčky neregistrovaným imigrantům.

Pojištění

Mimo jiné je také nutné, aby zaměstnavatel odváděl za zaměstnance pojištění proti pracovní neschopnosti. V případě pracovní neschopnosti způsobené pracovním zraněním je toto pojištění hrazeno zaměstnavatelem. Existuje více poddruhů tohoto pojištění.  Tento systém pojištění poskytuje zaměstnancům kompenzaci i za nemoc či zranění, která nebyla způsobena pracovním výkonem. Na rozdíl od „Kompenzace pracovníka“, toto nemusí zahrnovat aspekty zdravotního pojištění, životního pojištění, nebo kompenzace za bolest. Obecně závisí výše tohoto pojištění na dohodě se zaměstnavatelem.

Číslo sociálního zabezpečení (Social Security number)

Jedná se o číslo přidělené každému občanovi Spojených států, ať už s permanentní rezidencí či pouze časově omezenou. Funguje především k identifikaci jedince a k usnadnění registrace obyvatel. U Čísla sociálního zabezpečení je využíván podobný princip jako u Občanských průkazů.

Líbil se Vám tento článek?

  • Zaregistrujte se do NAO Visa VIP Klubu a získejte pravidelné novinky ze světa imigrační politiky a svých vízových možností. Získejte Ebook jak žít a pracovat v USA ZDARMA.
  • Nechte nám odpověď s případnými otázkami, které máte nebo se podělte o své zkušenosti.
  • Objednejte si první konzultaci s námi zdarma! Klikněte sem a objednejte si konzultaci ještě dnes.

Vaše,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>