H1B pracovní víza

Víza typu H1B povolují občanům cizích zemí dočasně pracovat v některých povoláních. Zákony USA stanoví strop udělených víz H1B na 65 000 během fiskálního roku (1. říjen – 30. září).

Státní příslušníci Chile a Singapuru také mohou požádat o typ víz H1B1 , co se však do ročního limitu nezapočítává.

Podmínky pro získání víz typu H1B

Aby člověk mohl požádat o pracovní víza typu H1B, musí mít nabídku na práci na dobu určitou ve speciálních povoláních od zaměstnavatele v USA.

Speciální povolání je takové, které vyžaduje teoretickou a praktickou aplikaci vědomostí obvykle nabytých přinejmenším ukončením bakalářského stupně VŠ nebo stejné množství pracovních zkušeností. Typickými povoláními, které spadají do této kategorie jsou ty, které zahrnují působení v architektuře, inženýrství, matematice, přírodních vědách, medicíně, zdravotnictví, školství, účetnictví, právu, byznysu, teologii a umění. Pro tento typ víz se také mohou za určitých okolností kvalifikovat modelu / modelky. Žadatel také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Pravidla víz H1B

Víza typu H1B dávají držiteli právo dočasně žít a pracovat v USA. H1B víza jsou obvykle udělovány na dobu tří let a pak je možné je prodloužit. Zaměstnanci ze zahraničí s vízy H1B si mohou vedle tomto typu požádat o zelenou kartu, která by jim dovolila zůstat v USA natrvalo.

Zákonní partneři a svobodné děti pod 21 let si mohou požádat o odvozené víza (typ H4), aby se tak připojili k svému partnerovi / rodiči v USA. Tito partneři / děti mají dovoleno studovat ve Spojených státech amerických ale není jim dovoleno zaměstnat se bez udělení řádných pracovních víz.

Nezapomeňte Přihlaste se do našeho Newsletter  a získejte ZDARMA e-book Jak získat E2 víza do USA a také získáte týdenní aktualizace ZDARMA!