Víza typu H1B1 jsou určeny pro lidi z Chile nebo Singapuru, kteří dostali nabídku na dobu určitou v některém ze speciálních zaměstnání v USA. Dohoda s těmito zeměmi umožňuje udělit 6800 víz H1B1 ročně pro občany Chile a Singapuru. Lidé s pracovní nabídkou v USA, kteří nejsou občany těchto zemí mohou požádat o H1B1 víza.

Podmínky získání víz typu H1B1

Aby člověk mohl požádat o pracovní víza typu H1B1, musí být z Chile nebo Singapuru a mít nabídku na práci na dobu určitou ve speciálních povoláních od zaměstnavatele v USA.

Speciální povolání je takové, které vyžaduje teoretickou a praktickou aplikaci vědomostí obvykle nabytých přinejmenším ukončením bakalářského stupně VŠ nebo stejné množství pracovních zkušeností. Typickými povoláními, které spadají do této kategorie jsou ty, které zahrnují působení v architektuře, inženýrství, matematice, přírodních vědách, medicíně, zdravotnictví, školství, účetnictví, právu, byznysu, teologii a umění. Pro tento typ víz se také mohou za určitých okolností kvalifikovat modelu / modelky .. Žadatel také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Pravidla víz typu H1B1

Víza typu H1B1 dávají držiteli právo dočasně žít a pracovat v USA. Víza typu H1B1 jsou obvykle udělovány na dobu jednoho roku a pak je možné je prodloužit.

Zákonní partneři a svobodné děti pod 21 let si mohou požádat o odvozené víza), aby se tak připojili k svému partnerovi / rodiči v USA. Tito partneři / děti mají dovoleno studovat ve Spojených státech amerických ale není jim dovoleno zaměstnat se bez udělení řádných pracovních víz.