Podmínky pro získání víz typu P2

Pro získání víz typu P2 musí být žadatel umělcem nebo člověkem pracujícím v zábavním průmyslu, a to buď jako jednotlivec nebo člen skupiny, která byla schválena / pozvána rámci vzájemného výměnného programu mezi organizací v USA a organizací v jiné zemi. Umělec nebo člověk pracující v zábavním průmyslu musí mít schopnosti srovnatelné s americkými umělci, kteří se účastní tohoto programu. Navíc žadatel musí mít amerického zaměstnavatele / agenta či organizaci, která zajišťuje účast ve výměnném programu. Žadatel o tyto víza také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Podmínky víz typu P2

Víza typu P2 umožňují jejich držiteli účastnit se výměnného programu v USA. Tento typ víza má obvykle platnost po dobu trvání programu přičemž tato doba může být prodloužena. Žadatel také může po dobu trvání víz P2 požádat o zelenou kartu, která by mu v případě udělení umožnila zůstat v USA natrvalo. Osoby, které chtějí doprovázet žadatele o P2 víza mohou požádat o vízum typu P2, pokud jejich zkušenosti a schopnosti jsou nezbytné pro provádění práce žadatele. Zákonní partneři a svobodné děti pod 21 let si mohou požádat o odvozené víza, aby se tak připojili k svému partnerovi / rodiči v USA. Tito partneři / děti mají dovoleno studovat ve Spojených státech amerických ale není jim dovoleno zaměstnat se bez udělení řádných pracovních víz.