Víza typu P3 pro umělecky činné osoby a lidí pracujících v zábavním průmyslu

Víza typu P3 jsou určeny pro umělecky činné osoby a lidí pracujících v zábavním průmyslu, kteří se chtějí zúčastnit kulturní akce (nebo na ní učit / instruovat).

Požadavky na udělení víz typu P3

Na udělení víz typu P3 musí být žadatel umělec nebo člověk pracující v zábavním průmyslu (buď jednotlivec nebo jako součást skupiny), který přichází do USA za účelem prokázání, propagace či předvádění svého kulturního / uměleckého talentu na jedné události či sérii událostí. Může se jednat o komerční i nekomerční události. Navíc žadatel musí mít amerického zaměstnavatele, agenta nebo organizaci, která zajišťuje jeho vystoupení (vystoupení) v USA. Žadatel o tyto víza také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Pravidla víz typu P3

Víza typu P3 dávají jejich držiteli právo účastnit se kulturního programu nebo akci v rámci USA. Platnost těchto víz závisí na době trvání akce, ale maximálně na dobu jednoho roku. Žadatel také může po dobu trvání víz P3 požádat o zelenou kartu, která by mu v případě udělení umožnila zůstat v USA natrvalo. Osoby, které chtějí doprovázet žadatele o P3 víza mohou požádat o vízum typu P3, pokud jejich zkušenosti a schopnosti jsou nezbytné pro provádění práce žadatele o víza typu P3. Zákonní partneři a svobodné děti pod 21 let si mohou požádat o odvozené víza, aby se tak připojili k svému partnerovi / rodiči v USA. Tito partneři / děti mají dovoleno studovat ve Spojených státech amerických ale není jim dovoleno zaměstnat se bez udělení řádných pracovních víz.