Víza typu R1 pro členy církví

Víza typu R1 jsou dočasné pracovní víza určené pro církevních hodnostářů nebo jiných pracovníků církví, kterým byla nabídnuta práce v neziskové náboženské organizaci nebo v organizaci spojené s náboženstvím. Církevní hodnostáři či jiní pracovníci církví s trvalým zaměstnáním na plný úvazek mohou požádat o zelenou kartu jako speciální imigranti.

Požadavky na udělení víz typu R1

Na udělení víz typu R1 musí být žadatel členem náboženské / církevní organizace s pracovní nabídkou (placenou nebo neplacenou) na nábožensky zaměřeném postu od neziskové náboženské organizace působící v USA. Pracovní nabídka musí zahrnovat minimálně 20 odpracovaných hodin týdně. Žadatel musí být členem své církevní organizace minimálně dva roky předtím než požádá o udělení tohoto typu víza. Žadatel o tyto víza také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Pravidla víz R1

Víza typu R1 dávají jejich držiteli právo žít a pracovat v USA. Víza typu R1 jsou obvykle udělovány na dobu tří let a pak je možné je prodloužit. Žadatel také může po dobu trvání víz R1 požádat o zelenou kartu, která by mu v případě udělení umožnila zůstat v USA natrvalo. Zákonní partneři a svobodné děti pod 21 let si mohou požádat o odvozené víza, aby se tak připojili k svému partnerovi / rodiči v USA. Tito partneři / děti nemají dovoleno studovat ve Spojených státech amerických bez studentských víz a také jim není dovoleno zaměstnat se bez udělení řádných pracovních víz.