Víza typu TN pro Kanaďanů a Mexičanů

Víza typu TN jsou dočasné pracovní víza pro občany Mexika a Kanady, kteří mají pracovní nabídku na provádění profesionálního povolání v USA. Severoamerická dohoda o volném pracovním vstupu (v originále NAFTA) stanoví definici profesionálního povolání, a také minimální kvalifikaci nebo alternativně diplomy požadované pro udělení víz typu TN. Samostatně výdělečně činné osoby nesplňují podmínky pro udělení víz typu TN.

Požadavky na udělení víz typu TN

Na udělení pracovních víz typu TN v USA musí být žadatel občanem Kanady nebo Mexika a musí mít nabídku práce na určitou dobu v profesionálním povolání, která je poskytnuta americkým zaměstnavatelem. Dané povolání musí být na seznamu s názvem Seznam profesionálních povolení (stanovený v dokumentu NAFTA), který v současnosti zahrnuje například zaměstnání jako účetní, právník, lékař či jiný pracovník ve zdravotnictví, vědec či učitel. Navíc musí mít žadatel dosaženo minimální stupeň vzdělání potřebný pro výkon dané profese. Žadatel o tyto víza také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Pravidla víz typu TN

Víza typu TN dávají držiteli právo dočasně žít a pracovat v USA. Víza typu TN jsou obvykle udělovány na dobu tří let a pak je možné je prodloužit. Zákonní partneři a svobodné děti pod 21 let si mohou požádat o odvozené víza (typ TD), aby se tak připojili k svému partnerovi / rodiči v USA. Tito partneři / děti mají dovoleno studovat ve Spojených státech amerických ale není jim dovoleno zaměstnat se bez udělení řádných pracovních víz.