F1 studentské víza do USA – F1 student visa to USA

Víza typu F1 jsou dočasným typem studentských víz, které umožňují zahraničním studentům studovat v prezenční formě na střední škole, vysoké škole, univerzitě či jiném typu vzdělávací instituce. Zahraniční studenti, kteří chtějí absolvovat kurz anglického jazyka v USA mohou také požádat o vízum typu F1.

J1 studentské víza do USA – J1 student visa to USA

Víza typu J1 umožňují držiteli zúčastnit univerzitního výměnného programu v USA. Víza typu J1 pro univerzitní studenty mají platnost v délce daného stupně VŠ respektive dva roky u dalších programů. Víza typu J1 také umožňují zapojit se za určitých podmínek (včetně dobrých studijních výsledků) do pracovní aktivity na poloviční úvazek. Zákonní partneři a svobodné děti do 21 let mohou požádat o odvozené víza (typ J2), aby se připojili ke svému partnerovi / rodiči v USA. Tito příbuzní mají právo studovat v USA, a také se mohou zapojit do pracovního procesu pokud získají pracovní povolení. Pro získání víz typu J1 musí žadatel (student střední školy) být přijat certifikovanou střední školou prostřednictvím výměnného programu v USA. Žadatelé musí prokázat, že mají dostatečné finanční zdroje pro celou dobu trvání kurzu a následný návrat domů po ukončení studia. Zúčastnit se středoškolského výměnného programu mohou jen žáci ve věku od 15 do 18,5 roku, kteří neabsolvovali více než 11 let výuky na základní a střední škole (mateřská škola se nepočítá). Žadateli také musí být v jistých případech poskytnuté stipendium. Tyto víza typu J1 mohou být uděleno pouze jednou.

M1 studentské víza do USA – M1 student visa to USA

Víza typu M1 jsou dočasné studentská víza, které dovolují zahraničním studentům studovat na odborné škole jako například obchodní akademie a podobně. Zahraniční studenti, kteří chtějí absolvovat kurz anglického jazyka v USA, mohou také požádat o vízum typu M1.

Nezapomeňte Přihlaste se do našeho Newsletter  a získejte ZDARMA e-book Jak získat E2 víza do USA a také získáte týdenní aktualizace ZDARMA!