Víza typu F1 pro studenty

Víza typu F1 jsou dočasným typem studentských víz, které umožňují zahraničním studentům studovat v prezenční formě na střední škole, vysoké škole, univerzitě či jiném typu vzdělávací instituce. Zahraniční studenti, kteří chtějí absolvovat kurz anglického jazyka v USA mohou také požádat o vízum typu F1.

Požadavky na získání víz typu F1

Pro získání víz typu F1 musí být žadatel zapsán v prezenční formě vzdělávacího nebo jazykového programu na schválené vzdělávací instituci v USA. Prezenční studium je klasifikováno jako vzdělávací program v délce minimálně 18 hodin týdně. Žadatelé musí prokázat, že mají dostatečné finanční zdroje pro celou dobu trvání kurzu a následný návrat domů po ukončení studia. Žadatel o tyto víza také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Pravidla víz typu F1

Víza typu F1 dávají držiteli oprávnění studovat v USA na schválené vzdělávací instituci. Platnost víz je určena délkou studia. Držitel víz typu F1 má povoleno zapojit se do omezeného pracovního procesu, který se řídí vlastními podmínkami. Zákonní partneři a svobodné děti pod 21 let si mohou požádat o odvozené víza, (F2) aby se tak připojili k svému partnerovi / rodiči v USA. Tito partneři nemají dovoleno studovat ve Spojených státech amerických bez studentských víz a není jim také dovoleno zaměstnatelnosti bez udělení řádných pracovních víz. Děti však mohou navštěvovat základní respektive střední školu.