Pravidla víz typu J1 pro studenty VŠ

Víza typu J1 umožňují držiteli zúčastnit univerzitního výměnného programu v USA. Víza typu J1 pro univerzitní studenty mají platnost v délce daného stupně VŠ respektive dva roky u dalších programů. Víza typu J1 také umožňují zapojit se za určitých podmínek (včetně dobrých studijních výsledků) do pracovní aktivity na poloviční úvazek. Zákonní partneři a svobodné děti do 21 let mohou požádat o odvozené víza (typ J2), aby se připojili ke svému partnerovi / rodiči v USA. Tito příbuzní mají právo studovat v USA, a také se mohou zapojit do pracovního procesu pokud získají pracovní povolení.

Podmínky udělení víz J1 pro studenty střední školy

Pro získání víz typu J1 musí žadatel (student střední školy) být přijat certifikovanou střední školou prostřednictvím výměnného programu v USA. Žadatelé musí prokázat, že mají dostatečné finanční zdroje pro celou dobu trvání kurzu a následný návrat domů po ukončení studia. Zúčastnit se středoškolského výměnného programu mohou jen žáci ve věku od 15 do 18,5 roku, kteří neabsolvovali více než 11 let výuky na základní a střední škole (mateřská škola se nepočítá). Žadateli také musí být v jistých případech poskytnuté stipendium. Tyto víza typu J1 mohou být uděleno pouze jednou. Žadatel o tyto víza také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Podmínky pro získání víz typu J1

Pro získání víz typu J1 musí být žadateli nabídnuta stáž ve schváleném programu. Žadatel musí být studentem pomaturitního studia respektive dokončil toto studium ne později než před 12 měsíci. Stáže jsou dostupné v mnoha oborech jako například: zemědělství, lesnictví, rybářství, umění, kultura, stavebnictví, vzdělávání, sociální vědy, knižní vědy, sociální služby, poradenství, medicínský zaměřené stáže, turismus, informační média a komunikace, management, byznys, obchod , veřejná správa, právo, věda, inženýrství, architektura, matematika, průmysl. Žadatel o tyto víza také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Pravidla víz typu J1

Víza typu J1 umožňují jejich držiteli účastnit se stáži v organizaci v USA. Doba platnosti tohoto typu víz je obvykle na dobu trvání schváleného programu (až do jednoho roku) a prodloužení platnosti není nutné pokud se držitel stále účastní dané stáže. Zákonní partneři a svobodné děti pod 21 let si mohou požádat o odvozené víza (J2), aby se tak připojili k svému partnerovi / rodiči v USA. doprovázející zákonný partner nebo dítě má povolené v USA studovat, a také pracovat v případně, že dostane pracovní povolení. Americký vízový program pro stážisty (US Trainee visa program) zahrnuje spektrum dočasných víz , které dovolují stážistovi přijít do USA a zúčastnit se daných programů nabízených americkými organizacemi.