Víza M1 pro studenty odborných škol

Víza typu M1 jsou dočasné studentská víza, které dovolují zahraničním studentům studovat na odborné škole jako například obchodní akademie a podobně. Zahraniční studenti, kteří chtějí absolvovat kurz anglického jazyka v USA, mohou také požádat o vízum typu M1.

Podmínky pro víza typu M1

Pro získání víz typu M1 musí být žadatel zapsán na účasti studiu na schválené odborné škole. Prezenční studium je klasifikováno jako vzdělávací program v délce minimálně 18 hodin týdně. Žadatelé musí prokázat, že mají dostatečné finanční zdroje pro celou dobu trvání kurzu a následný návrat domů po ukončení studia. Žadatel o tyto víza také v některých případech musí prokázat, že splňuje jisté zdravotní a povahové podmínky.

Pravidla víz typu M1

Držitel víz typu M1 je oprávněn účastnit se vzdělávacím procesu na schválené odborné škole v USA. Víza typu M1 jsou obvykle udělovány na dobu jednoho roku a pak je možné je prodloužit. Víza typu M1 také dovolují svému držiteli zapojit se do dočasného zaměstnání pro praxi v oboru až do ukončení svého vzdělávacího programu. Zákonní partneři a svobodné děti pod 21 let si mohou požádat o odvozené víza, (M2) aby se tak připojili k svému partnerovi / rodiči v USA. Tito partneři nemají dovoleno studovat ve Spojených státech amerických bez studentských víz a není jim také dovoleno zaměstnatelnosti bez udělení řádných pracovních víz. Děti však mohou navštěvovat základní respektive střední školu.