permanentní rezidence

Jak získat Green Card prostřednictvím manželství?

Green Card prostřednictvím manželství

Jak získat zelenou kartu (Green Card) prostřednictvím manželství? Manželství je jedním z nejlepších způsobů, jak získat občanství v USA. Vzhledem k tomu, že zákon považuje manžela / manželku za přímého příbuzného, je to rychlý způsob jak zákonně získat trvalý pobyt. Kromě toho, nejsou zde žádná omezení týkající se počtu lidí, kteří mohou získat trvalý pobyt prostřednictvím manželství s občanem USA ...[Read More]

Změna z H1B Visa statutu na Zelenou kartu – Green Card

Změna z H1B Visa statutu na Zelenou kartu Pro mnoho neimigračních vízových kalorií platí, že je nutné dokázat konzulátu neimigrační úmysly v tom smyslu, že se žadatel chystá zdržet v USA pouze po určitou dobu a má důvody k návratu do své rodné země.  Jak je zmíněno výše, o status permanentní rezidence lze žádat skrze H1B Visa status. Zelenou kartu je možné získat skrze rodinné příslušníky s americ ...[Read More]