USA Visa

USA Visa

Americká víza jsou používána jedinci cizích zemí jako povolení vstupu do Spojených Států. Americká Státní oddělení jsou zodpovědná za schválení vydaných amerických víz. Když je vízum vydáno, znamená to, že žádost byla prozkoumána americkým konzulárním pracovníkem na americkém konzulátu nebo ambasádě. Toto prozkoumání zajišťuje jedinci oprávnění ke vstupu do USA pro důvod specifikovaný na žádosti.

Americké vízum neznamená nutně vstup do Spojených států, ale umožňuje jedinci do USA cestovat. V místě vstupu závisí vpuštění na pracovníkovi CBP (Hraniční kontrola). Tento pracovník je jedinou osobou, která rozhoduje o vpuštění zahraničního cestovatele do země. Pracovníci CBP také rozhodnou, na jak dlouho bude pro daný důvod pobyt povolen.

Existují dva typy amerických víz: neimigrační, která umožňují jedinci vstoupit na časově omezenou dobu a imigrační, která jsou určena pro jedince, kteří se následně budou ucházet o status permanentní residence. Níže jsou uvedeny různé vízové kategorie. Tento seznam je pouze pro informační účely a nijak nedefinuje Imigrační zákon Spojených států.

Neimigrační víza

A-1 vízum: Pro cizí vládní pracovníky, diplomaty, kteří vstupují do USA z důvodu účasti na oficiálních aktivitách zastupujíce jejich zemi.

A-2 vízum: Pro cizí akreditované pracovníky, kteří nejsou diplomaté, ale budou se účastnit oficiálních aktivit zastupujíce jejich vládu.

A-3 vízum: Pro osobní pracovníky, domácí pracovníky nebo podřízené jedinců vlastnících A-1 nebo A-2 vízum.

B-1 vízum: Pro příslušníky cizích národů, kteří cestují do USA z důvodu konzultace obchodních záležitostí, z důvodu vědeckých, vzdělávacích, profesionálních nebo obchodních aktivit, nebo konferencí se specifickým datem, kvůli obchodu s nemovitostmi, nebo dohodě kontraktu.

B-2 vízum: Pro příslušníky cizích národů, kteří přicházejí do USA jako turisté nebo kvůli léčbě.

C-1 vízum: Pro občany cizí země cestující kontinuálně skrze USA do jiné destinace.

C-1/D vízum: Pro příslušníka posádky, který cestuje do USA z důvodu připojení se k cizímu námořnímu plavidlu nebo leteckému dopravnímu prostředku.

C-2 vízum: Pro cizí občany cestující do sídla OSN kvůli oficiální práci nebo pro pracovníka OSN cestujícího kontinuálně skrze USA do jiné cizí země.

C-3 vízum: Pro akreditované pracovníky cizích vlád cestující kontinuálně skrze USA do jiné země.

C-4 vízum: Pro časově omezenou pracovní aktivitu (méně než 90 dní), jako např. práci na letním táboře.

D-1 vízum: Pro příslušníka posádky sloužícího na námořním nebo leteckém dopravním prostředku v USA kromě rybářské lodi. Jedinec musí počítat s opuštěním USA na stejném plavidle nebo letadle do 29 dnů.

D-2 vízum: Pro pracovníka posádky rybářského plavidla. Vízum platí šest měsíců.

E-1 vízum: Pro příslušníka cizí země (Treaty Trader), která má s USA smlouvu o komerci a navigaci, který přichází do USA k vykonání obchodu, např. ve službách nebo technologii, mezi USA a danou zemí.

E-2 vízum: Pro cizího státního příslušníka (Treaty investor) ze země, která udržuje s USA dohodu o komerci a navigaci, který přichází z důvodu řízení investičních operací v podniku, do kterého investuje, popř. je v procesu ukládání podstatné investice do podniku.

E-3 vízum: Pro občany Austrálie, kteří přichází do USA z důvodu vykonávání zaměstnání vyžadujícího kvalifikaci.

F-1 vízum: Pro příslušníky cizích států, kteří vstupují do USA za účelem akademického studia. Také „Studentské vízum“.

F-2 vízum: Pro manžele a děti (mladší 21 let) držitelů F-1 víz.

G-1 vízum: Pro vysoce postaveného (Principal resident) reprezentanta cizí vlády, který vstupuje do USA z důvodu práce pro mezinárodní organizace.

G-2 vízum: Pro akreditovaného reprezentanta jakékoli hodnosti cizí vlády, který vstupuje do USA z důvodu práce pro mezinárodní organizaci.

G-3 vízum: Pro reprezentanta jakékoli hodnosti cizí vlády, který nevstupuje do USA z důvodu práce pro cizí organizaci.

G-4 vízum: Pro cizí pracovníky a zaměstnance mezinárodních organizací jakékoli hodnosti, kteří vstupují do USA z důvodu účasti na obchodních aktivitách.

G-5 vízum: Pro asistenty, zaměstnance nebo osobní pracovníky držitelů G-1, G-2, G-3 a G-4 víz, kteří cestují do USA pod záštitou těchto držitelů. Také pro nejbližší rodinné příslušníky držitelů víz G-5.

H-1B1 vízum: Pro cizí státní příslušníky, kteří přišli do USA vykonávat práci na časově omezenou dobu. „Specialty occupation“ je definováno jako práce vyžadující teoretické nebo praktické aplikace speciálních znalostí, včetně např. architektury, inženýrství, matematiky, fyzikálních věd, společenských věd, biotechnologie, medicíny, vzdělání, práva, účetnictví, byznysu, teologie a umění, vyžadujících držení alespoň bakalářského titulu nebo jeho ekvivalentu.

H-1B2 vízum: Pro cizí státní příslušníky, kteří přišli do USA na určitou dobu pro vykonávání neobvyklých služeb vztažených k developerskému projektu řízenému Ministerstvem Obrany (Department of Defense).

H-1C vízum: Pro „zdravotní sestry“ z cizí země, přicházející kvůli nedostatku kvalifikovaných sester.

H-2A vízum: Pro cizí státní příslušníky, kteří přicházejí na určitou dobu kvůli vykonání sezónní zemědělské práce nebo služeb.

H-2B vízum: Pro cizí státní příslušníky, kteří přicházejí na určitou dobu kvůli vykonání ne-zemědělské práce nebo služeb.

H-2R vízum: Pro vracející se pracovníky držící H-2B vízum.

H-3 vízum: pro cizí státní příslušníky hledající školení v rámci jejich práce pořádané americkou vládou nebo její agenturou za účelem zdokonalení a pokračování s jejich prací v jejich zemi.

H-4 vízum: Pro manžele a děti (mladší 21 let) držitelů H víz.

I vízum: Pro reprezentanty cizích médií, kteří cestují na omezenou časovou dobu do USA za pracovním účelem, zatímco mají svou kancelář v cizí zemi.

J-1 vízum: Pro cizí státní příslušníky, kteří plánují na určitou dobu pracovat v jedné z následujících kategorií: učitel, profesor nebo výzkumný pracovník, krátkodobý pracovník, asistent nebo koncipient, univerzitní nebo vysokoškolský student, neakademický specialista, cizí fyzik, hlídač kempu, au pair, letní student v rámci pracovního/studijního programu.

J-2 vízum: Pro manžele a děti (mladší 21 let) držitelů J-1 víz.

K-1 vízum: Pro snoubence amerických občanů vstupující do USA.

K-2 vízum: Pro děti mladší 21 let držitelů víza K-1.

K-3 vízum: Pro manžele amerického občana žijícího v zahraničí.

K-4 vízum: Pro děti mladší 21 let, nebo kvalifikovaného žadatele o neimigrační vízum K-3, který žije v zahraničí.

L-1A vízum: Pro cizí státní příslušníky, kteří jsou přemístěni do americké společnosti poté, co pracovali alespoň jeden z posledních tří let v cizí dceřiné nebo jinak fúzí propojené společnosti. Vízum L-1A je dostupné zaměstnancům, kteří budou pracovat v manažerské nebo vedoucí funkci.

L-1B vízum: Pro cizí státní příslušníky, kteří jsou přemístěni do americké společnosti poté, co pracovali alespoň jeden z posledních tří let v cizí dceřiné nebo jinak fúzí propojené společnosti. Vízum L-1B je dostupné zaměstnancům, kteří budou pracovat v pozici vyžadující speciální znalost.

L-2 vízum: Pro rodiče a děti mladší 21 let držitelů víz L-1.

M-1 vízum: Pro cizí státní příslušníky vstupující do USA z důvodu neakademických studií nebo tréninku. Toto je studentské vízum.

M-2 vízum: Pro rodiče nebo děti mladší 21 let držitelů víza M-1.

N-8 vízum: Pro rodiče speciálních imigrantů držících vízum SN-3.

N-9 vízum: Pro děti mladší 21 let držitelů víz N-8, Sk-1, SK-2 a SK-4.

O-1 vízum: Pro cizí státní příslušníky neobvyklých dovedností na poli vědy, umění, vzdělání, obchodu, nebo sportu, popř. neobvyklých úspěchů na poli filmu a televizního průmyslu.

O-2 vízum: Pro cizí státní příslušníky doprovázející držitel víza O-1.

O-3 vízum: Nejbližší rodinný příslušník držitele víza O.

P-1 vízum: Pro týmové atlety a zábavní skupiny.

P-2 vízum: Pro umělce a baviče ve výměnném programu.

P-3 vízum: Pro umělce a baviče v kulturně unikátním programu.

P-4 vízum: Pro manžele a děti mladší 21 let držitelů P-1, P-2 nebo P-3 víz.

Q-1 vízum: Pro mezinárodní účastníky mezinárodních kulturně výměnných programů.

Q-2 vízum: Pro kulturní a tréninkový program Irish Peace process (Walsh Visa).

Q-3 vízum: Pro manžele a děti mladší 21 let držitelů Q-2 víz.

R-1 vízum: Pro příslušníky cizího státu pracující v náboženství.

R-2 vízum: Pro manžele a děti mladší 21 let držitelů víz R-1.

S-5 vízum: Pro dodavatele informací poskytující informace ohledně kriminální organizace.

S-6 vízum: Pro dodavatele informací ohledně terorismu.

S-7 vízum: Pro manžele a děti mladší 21 let držitelů víz S-5 a S-6.

T-1 vízum: Pro oběti obchodu s lidmi.

T-2 vízum: Pro manžele držitelů víza T-1.

T-3 vízum: Pro děti držitele víza T-1.

T-4 vízum: Pro rodiče držitele víza T-1, pokud je tento mladší 21 let.

TN vízum: Pro občany Kanady a Mexika, kteří budou pracovat v USA na určitou dobu na stanovené profesní pozici určené organizací NAFTA.

TD vízum: Pro rodiče a děti mladší 21 let držitelů víza TN-1.

TWOV vízum: Pro cizí státní příslušníky „v pohybu“ nevlastnící vízum (pasažér nebo posádka).

U-1 vízum: Pro oběti určitých kriminálních aktivit.

U-2 vízum: Pro manžele držitelů víza U-1.

U-3 vízum: Pro děti držitele víza U-1.

U-4 vízum: Pro rodiče držitele víza U-1, pokud je tento mladší 21 let.

TPS vízum: Pro cizího státního příslušníka hledajícího „Dočasný ochranný status“.

V-1 vízum: Pro manžele držitele statutu Legální permanentní resident, který je předmětem rodinné petice (formulář I-130), který byl vyplněn před 21. prosincem 2000 a je alespoň 3 roky ve vyřizovacím procesu.

V-2 vízum: Pro děti držitele statutu LPR, které jsou hlavním předmětem rodinné vízové petice (formulář I-130), která byla sepsána před 21. prosincem 2000 a je alespoň 3 roky ve vyřizovacím procesu.

V-3 vízum: Pro děti držitelů víz V-1 a V-2.

Imigrační víza:

EB-1A vízum: Pro cizí státní příslušníky s neobvyklými schopnostmi na poli vědy, umění, vzdělání, obchodu nebo sportu, což bylo demonstrováno vysoce uznávanou národní nebo mezinárodní pochvalou doloženou pečlivou dokumentací.

EB-1B vízum: Pro vynikající výzkumníky/profesory, kteří jsou pro svou perfektní práci na akademickém poli mezinárodně uznáváni.

EB-1C vízum: Pro určité multi-národnostní vedoucí pracovníky a manažery.

EB-2 vízum: Pro cizí státní příslušníky, kteří jsou členy profese a držiteli pokročilého titulu nebo jeho ekvivalentu, jako např. Doktor nebo Fyzik.

EB-3 vízum: Pro kvalifikované a nekvalifikované pracovníky nebo profesionály s prací nabídnutou americkou společností.

EB-4 vízum: Pro náboženské pracovníky, kteří jsou členy náboženské církve po dobu alespoň 2 let, která je seriozně nezisková a nachází se na území Spojených států.

EB-5 vízum: Pro zahraniční investory, kteří se angažují ve vytvoření nového komerčního podniku ve Spojených státech.

Líbil se Vám tento článek?

 • Zaregistrujte se do NAO Visa VIP Klubu a získejte pravidelné novinky ze světa imigrační politiky a svých vízových možností. Získejte Ebook jak žít a pracovat v USA ZDARMA.
 • Nechte nám odpověď s případnými otázkami, které máte nebo se podělte o své zkušenosti.
 • Objednejte si první konzultaci s námi zdarma! Klikněte sem a objednejte si konzultaci ještě dnes.

Vaše,

2 Comments

 1. Dobrý večer,
  prosím Vás měl bych dotaz. Chystám se do USA s kamarádkou,která je momentálně v anglii,chodí tam do nějáké anglické školy. Nebyl by problém aby vycestovala se mnou když u nás v Čr už nemám status studenta a 21ji bude v prosinci?Děkuji za odpověd :) Klavač Marian.Popřípadě vy pomáháte s vyřizováním víz,nebo ESTY?

  Reply
  • Dobry den,

   urcite by nemal byt problem obdrzat ESTU pokial mate a) biometricky pas (Vy a Vasa kamaratka), b) v USA zotrvate nie dlhsie ako 90 dni v pripade ESTY. V pripade B turistickych viz potrebujete a) pas b) preukazat vazby k domovskej alebo inej krajine, kde zijete napr. skola, praca, rodina. V pripade otazok nas nevahajte kontaktovat.

   NAO Visa

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>