Zelená karta EB-5 skrze investice

Zahraniční investoři musí splňovat specifické požadavky dané úřadem USCIS k obdržení statutu permanentní rezidence skrze program EB-5 vízum. Obecně musí investor splnit požadavky týkající se výše investice, vytvoření počtu pracovních míst, dále se musí ujistit, že daný byznys splňuje požadavky nastavené programem. Žadatelé o vízum EB-5, jejich manželé/ky, a děti do 21 let věku obdrží zelenou kartu.

Požadovaná výše EB5 investice

Žadatelé musí obvykle vložit investici ve výši 500 000 nebo 1 000 000 dolarů do amerického komerčního podniku. Tato EB5 investice může být ve formě hotovosti, bankovního vložení, vybavení, splacení dluhů, souvisejícího majetku a podobně.

Minimální částka vyžadovaná programem EB-5 může být z 1 000000 USD snížena na 500 000 USD, pokud se daná firma nachází v tzv. Cílená zaměstnanecká oblast. Tzn. Projekt musí být buď v zemědělské oblasti, nebo v oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti. Oblasti s vysokou nezaměstnaností jsou geografické oblasti, které mají míru nezaměstnanosti alespoň 150 % vůči celonárodní míře v době investice. Zemědělské oblasti jsou regiony mimo město s populací 20 000 obyvatel nebo více.

Požadavky na vytvoření 10 pracovních pozic

USCIS požaduje, aby investice vedly k vytvoření 10 plnoúvazkových pracovních pozic pro americké pracovníky. Tyto pozice musí být vytvořeny do dvou let poté, co žadatel obdržel status Permanentní rezidence. V některých případech musí být investor schopen prokázat, že investice vedla k vytvoření přímých pozic pro zaměstnance, kteří pracují přímo v podniku, který obdržel investici. Nicméně, většinou je investor pouze nucen prokázat vytvoření těchto pozic v rámci Regionálního centra. Nepřímé pozice jsou ty, které byly vytvořeny společností kvůli dodávkám nebo službám souvisejícím s projektem. Práce, které vyplynuly z investice jsou ty, které byly vytvořeny v rámci širší komunity jako výsledek příjmu utraceného zaměstnanci projektu EB-5.

EB-5 víza a druhy společností

Obecně mohou žadatelé investovat přímo do nového komerčního podniku nebo do Regionálního centra. Nové komerční podniky jsou plnoprávně profitové společnosti, které mohou mít jednu z mnoha obchodních struktur. Takové obchodní struktury jsou např. korporace, limitovaná nebo obecná partnerství, samostatná vlastnictví, obchodní spolky nebo další soukromé či veřejně vlastněné společnosti. Všechny nové komerční podniky musí být vytvořeny po 29. 11. 1990. Nicméně, starší komerční podniky mohou být kvalifikovány, pokud investice vede k 40% zvýšení v počtu zaměstnanců nebo hodnotě, popř. když je starší byznys restrukturalizován v takové míře, že vede k vytvoření nové společnosti. V návaznosti na individuální obchodní podniky mohou žadatelé o vízum EB-5 také investovat do EB-5 Regionálních center. Regionální Centra dohlíží na projekty EB-5. Může to být výhodnější, protože investor nemusí být přímým vedoucím podniku a dohlížet na jeho běh.

Firma v USA. Pokud máte zájem o více informácii nebo objednání založení firmy v USA kliknete tady -> firma v USA.
Daně v USA. Pokud máte zájem o více informácií o daních v USA kliknete tady -> daně v USA.

Shrnutí požadavků na vízum EB-5

  • Kapitálová investice ve výši 1 000 000 nebo 500 000 dolarů
  • Investice musí být cílena na profitovou americkou společnost
  • Investice musí vytvořit alespoň 10 plnoúvazkových pracovních pozic po dobu alespoň 2 let

Jak prokazat zdroj financii pro EB5 víza? 

Nezapomeňte Přihlaste se do našeho Newsletter  a získejte ZDARMA e-book Jak získat E2 víza do USA a také získáte týdenní aktualizace ZDARMA!